______________________________________

On  this  
page  


Steve and Jose
NEPAL 2011
August 17 - Sept. 2, 2011
Steve & Jose: Asia 2011: INDIA - SINGAPORE - NEPAL
Is There Really Such a Thing as "Ex-gay"?
In Nepali
के साच्चिकै पूर्व-समलिङ्गी जस्तो कुनै कुरा हुन्छ ?
Is There Really Such A Thing As Ex-Gay? (के साच्चिकै पूर्व-समलिङ्गी जस्तो कुनै कुरा हुन्छ ?)

“पूर्व-समलिङ्गी”    को रुपमा लेखकको आफ्नै अनुभवहरु तथा पूर्व-समलिङ्गी आन्दोलनका
अगुवाहरुको लेखहरू माथि आधारित अमेरिकामा इभानजेलिकल
पूर्व-समलिङ्गी आन्दोलनको मूल्याङ्कन |
Stephen Parelli, ThB, MDiv द्वारा
कार्यकारी निर्देशक, Other Sheep
www.othersheepexecsite.com     
www.othersheep.org
जुन, 2006
मेरो गन्तव्य तर्फ गाडी हाक्दै गर्दा आँसुहरू मेरा गालाहरूबाट तल बग्दै गए | जीवनमा पहिलो पटक मैले कसैलाई भेटेको छु जसले मलाई मेरो समान
लिङ्गको आकर्षणहरूसँग मद्दत गर्न सक्दछ भन्ने मलाई विश्वास भयो ।

मलाई महिला-पुरुष समलिङ्गी स्वयं सहायता समूहमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने तीनवटा पूर्वावश्यक सत्रहरू मध्येको पहिलो सत्रको लागि म सही
समयमा पुगेको थिए । पहिलो सत्रको अन्तमा परामर्शदाताले मलाई बाँकी रहेका दुई सत्रबाट छुट दिए । म भित्र थिए । किन ? किनभने वर्षौसम्म मैले
समूह अगुवाले पक्ष लिएको आध्यात्मिक अनुशासनहरूको एउटा सिद्धान्त अभ्यास गरिरहेको थिए ।  परामर्शदाताले मलाई आध्यात्मिक  रुपमा योग्य
भन्दा बढी पाउनु भएको थियो । यसमा आश्चर्य छैन किनकि म मेरो चालिसको पूर्व वर्षहरूमा इसाई पादरी थिए ।
This translation was made by Nepal Translation Services,
and was received by Other Sheep on Sunday, August 21, 2011,
while Steve Parelli and Jose Ortiz
were in Chibhal,Thamel, Kathmandu, Nepal for their
Other Sheep visit, August 17 - September 1, 2011
This web page was created in, and published from, Kathmandu HI
Thamel Hostel, Rom 204,
Chibhal,Thamel, Kathmandu, Nepal.
This web page was created on Sunday, August 21, 2011,
the first day of the two-day holiday
Krishna Janmashtami,
and published on Monday, August 22, 2011,
the second day of Kirshan Janmashtami.
Visits to this web page since August 22, 2011:
Counter

Steve & Jose's Other Sheep
Asia 2011 Ministry
with
India, Singapore and Nepal

Table of Index

India (Index Page)
July 2 - August 12, 2011

Daily Logs:

Major Events:
 • Young Lay Leaders Conference
 • Day 2 - Jose presents
  psychological dynamics of
  church bias towards
  sexual minorities
 • Day 3 - Future projects
  considered

Narratives:

Singapore (Index Page)
August 13 -16, 2011

Daily Log:

Major Events:
 • Steve & Jose present "Is There
  Such a Thing as 'Ex-gay'?"
 • Steve & Jose present a
  Powerpoint on their India 2011
  ministry

Narrative:

Analysis:

Interview:

Rev. Oyoung:

Nepal (Index Page)
August 17 - September 1, 2011

Daily Logs:

Major Events:
 • "Putting a Face on
  Homosexuality" - Meeting with
  area pastors

Narratives:

Nepal Evaluation Report:

Recources:
________________________________
________________________________
________________________________